การรับประกันและบริการสินค้า, โปรแกรมขายสินค้า

 

 สิ่งที่เรายึดถือ และปฎิบัติมายาวนานก็คือการบริการหลังการขายที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหากพบว่า ผลิตภัณฑ์ใดของเรามีปัญหาเรามีความพร้อมและ ยินดีที่จะให้บริการและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้า ของเราได้รับ ความพอใจและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

การบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆก็คือการให้บริการคำปรึกษาในเรื่อง การวางระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Software เพื่อใช้เฉพาะงาน การให้บริการเกี่ยวกับ Computer hardware รวมไปถึง ระบบ Network และ Software packgae หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถติดต่อได้ที่ ซีดับบลิวซอฟท์ เบอร์โทรศัพท์ 084-783-8402 ,090-101-0324 หรือ E-mail มาที่ [email protected],[email protected]


  การรับประกันโปรแกรม Software หรือ Hardware POS

1. ในกรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด อาทิเช่น ประมวลผลผิดพลาด ( Software Bug ) ทางบริษัทจะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม

2. หากต้องการให้ฝ่ายบริการลูกค้าออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหา ณ.สถานที่ตั้งของลูกค้า ( On site supports ) จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน เพิ่มเติม

3. ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรม ลูกค้าสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ รีโมทผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ทางบริษัทจะพิจารณาว่า สามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้จะมี การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม


 5. กรณี ลงทะเบียน ใหม่
      1.1 เครื่องเดิม แต่ลง windows ใหม่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
      1.2 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จะเสียค่าลงทะเบียนลิขสิทธิ์ License ใหม่ 1,500 - 3,500 บาท (ตาม Vertion ที่ใช้งาน)
             *** หมายเหตุ *** กรณี ถ้าต้องการเปลี่ยนมาใช้งานคอมเครื่องใหม่ ต้องแจ้งให้ทางบริษัท รีโมท ไปลบโปรแกรมจากเครื่องเก่าออกก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ถึงจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่อง (กรณี คอมเครื่องเก่ายังใช้งานได้อยู่)
      1.3 กรณี บัตรลงทะเบียน หาย จะเสียค่าลงทะเบียนใหม่เต็มจำนวนตามราคาของแต่ละโปรแกรม

  การรับประกัน Hardware POS

1. Hardware POS และ อุปกรณ์ต่อพวงที่สั่งซื้อจากทางบริษัทจะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ

2. หากต้องการให้ฝ่ายบริการลูกค้าออกไปติดตั้ง Hardware และ อุปกรณ์ ณ.สถานที่ตั้งของลูกค้า ( On site supports ) จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง เพิ่มเติม

3. กรณีที่ Hardware หรือ อุปกรณ์นั้นๆ ชำรุดเสียหายอันเกิดจาก ความประมาท , ภัยธรรมชาติ , การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ถือว่า การรับประกันได้สิ้นสุดลง

 
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cwsoft
41/90 หมู่ 4 หมู่บ้านณัฐชา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel : 090-101-0324 ,097-250-1714 , Email : [email protected],[email protected]
Website :
http://www.cwcsoft.com
Copyright (c) by cwsoft All rights reserved.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------