รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ, โปรแกรมขายสินค้า Cwsoft, POS

ลำดับ ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม ที่อยู่
1 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ - ลาดกระบัง
2 ปั้มน้ำมัน พีที อ.เมือง จ.สระแก้ว
3 ร้านเคเอส มอเตอร์ พุทธมลฑล สาย 5
4 ร้านเต็มใจเครื่องเขียน อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
5 คุณอุไรวรรณ ซ.จรัญ 13 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
6 คุณอานันท์ หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์
7 คุณหนุ่ม เอ สเปช คอนโด ดินแดง กรุงเทพฯ
8 ร้านอุ่นไอดิน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
9 ร้านเล็กกะแดง แฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา
10 ร้านนิว บางใหญ่ เรซิ่น พระปิ่น 3 บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11 คุณเกียรติศักดิ์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
12 ร้าน Karmart Conner เจียงฟิวเจอร์ พลาซ่า จ.หนองคาย
13 ร้านธวีวัฒน์ มินิมาร์ท แอนเซอร์วิส อ.นาทวี จ.สงขลา
14 คุณอัฉราภรณ์ สำโรง สมุทรปราการ
15 คุณนรินทร์ สายไหม จ. กรุงเทพฯ
16 บริษัทไทยไวนิล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
17 คุณชุดาพร มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
18 คุณอนุสรณ์ ซ.เฉลิมพระเกียรติ 48 ศรีนครินทร์
19 คุณนามศรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
20 คุณนิธินาท อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
21 หจก.ธีรติ ฮาร์ดแวร์ (2006) ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
22 ร้าน Quilts-Conner ตลาดบองมาร์เช่ วัดเสมียนนารี
23 คุณธีระศักดิ์ อำเภอ เมือง จ.สิงห์บุรี
24 หจก.เอมเพอเรอร์ ฮาร์ดแวร์ คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
25 ร้านโชคอนันต์ วัสดุ บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 คุณพิมพ์เพ็ญ คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี
27 คุณภัสสรส ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
28 คุณสุพรรษา กล้วยน้ำไท พระโขนง กรุงเทพฯ
29 ร้านเหรียญทองค้าไม้โฮมซิตี้ ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
30 คุณพิชญ์ชานันท์ บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
31 คุณประสิทธิ์ หนองแขม กรุงเทพฯ
32 คุณมาโนชญ์ พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
33 บริษัท เพาเวอร์แอ็คเซส ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
34 บริษัท สังฆภัณฑ์ ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม
35 ร้านเอกพร้อมภัณฑ์ บ้านบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
36 หจก.จันทรานุช ขนส่ง จำกัด กรุงเทพฯ
37 คุณรัฐภูมิ มีวันคำ กรุงเทพฯ
38 คุณปัทมาวดี ชาติยานน  
39 คุณชัยชนะ แสงสาระพันธุ์  
40 คุณภัคภร กุลอริยเดชา กรุงเทพฯ
41 คุณสิทธิชัย กรุงเทพฯ
42 คุณทิพย์วรรณ พรมลาย  
43 คุณเมย์  
44 คุณวัฒนา  
45 คุณจักษณา  
46 คุณพลอย  
47 คุณสุนารัตน์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา กรุงเทพฯ
48 คุณมุก  
49 คุณศรัญยู ขามกุล  
50 คุณดุจฤทัย สายสมุทร  
51 คุณสาพิทยา เอนกวรกุล  
52 คุณเตชวัฒน์ จันทเลขา  
53 สหกรณ์นักเรียน อนุบาลศรีสวัสดิ์  
54 คุณนิตยา  
55 คุณพิชญ์ชานันท์ ลีนะอินทร์  
56 คุณมานพ แสงมี จ.ขอนแก่น
57 คุณบรรจบ  
58 คุณภัสสรส สหวัฒน์  
59 คุณทิชาพร  
60 คุณสุพรรษา ทันชม  
61 คุณพิมพ์เพ็ญ แสงเเพิ่ม  
62 คุณธนกร แก้วดุลดุก  
63 ร้านโชควัสดุ ก่อสร้าง จ.ขอนแก่น
64 คุณกิตติ เอี่ยมบุญ  
65 ร้าน N๏tthinG Hill กรุงเทพฯ
66 Mr.Monpaseuth กรุงเทพฯ
67 คุณพงษ์สกร ประภากูล กรุงเทพฯ
68 คุณพล  
69 คุณชาญชัย ภูวิชัย  
70 ร้านดอกรัก มินิมาร์ท  
71 คุณธีระศักดิ์ จ.สิงห์บุรี
72 คุณธนะชัย  
73 คุณศิริพร ศรีตะวัน  
74 คุณวิทยา เครือวรรณ  
75 คุณรัชกฤิษ  
76 คุณพงษ์มนัส ประดับประดา กรุงเทพฯ
77 คุณพิญชาพร  
78 บ.อาจูแอล  
79 คุณทัศพงษ์  
80 คุณธิวา กรุงเทพฯ
81 คุณพิชิต แก่นทอง  
82 คุณพิเชษ  
83 คุณอ้อย  
84 คุณนรินทร์ มลาปรีย์  
85 คุณหญิง  
86 คุณสมบัติ  
87 คุณชูเกียรติ ยิ่งเจริญ  
88 ร้านเต็มใจเครื่องเขียน จ.สุพรรณบุรี
89 คุณเก๋  
90 คุณพรทิพย์  
91 ร้าน Chubbycute Shop  
92 คุณณัฐนิชา  
93 คุณอัฉราภรณ์  
94 คุณอุไรวรรณ  
95 คุณนิธิโรจน์  
96 คุณปีเตอร์ ลี  
97 ร้านเพคสื่อการสอน  
98 หจก. ประถมสุขอลูมินั่ม จำกัด คุณอนุรักษ์
99 คุณพิชญาภา ช่างเกวียน  
100 เกียรติศักดิ์ กายแก้ว  
101 อรรคพล  
102 ร้านท่าใหม่ บุ๊ค  
103 ร้าน SUSU พระราม 2
104 ร้านนิวเรซิ่น บางใหญ่ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
105 คุณทองดี  
106 คุณพิมพ์  
107 โอจีเอช กิ๊ฟช้อป คุณนพชัย จ.ชลบุรี
108 ร้านแสนทองวัสดุ ขอนแก่น ทศพร จ.ขอนแก่น
109 คุณพิมพ์วไล ลาดพร้าว 128/2
110 บุญทองเซอวิส@อะไหล่ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ
111 ร้านมินนี่ มินิมารท์ พัทยา คุณทรภรณ์ จ.ชลบุรี
112 ร้านพรีอุสคอมแคร์ คุณธวัชชัย หินถุย จ.ขอนแก่น
113 ร้าน NP พร้อมภัณฑ์ คุณทัศนีย์ จ.ขอนแก่น
114 คุณวสวัสดิ์ นิมิตนพสิทธิ์  
115 ร้านยามีสุข เภสัช คุณสมชาย จ.ขอนแก่น
116 ร้านโอลิอัส คุณสุทธิรัตน์ จ.ขอนแก่น
117 เพ็ญประภา เภชัส คุณบัญดิต แสนบุงค้อ จ.ขอนแก่น
118 โนนหัน การเกษตร คุณสุภัทรชลิดา แสงเคหะ จ.ขอนแก่น
119 เกียรตินิยม เภสัช คุณศจีวรรณ วงศ์ติญากูล จ.สระบุรี
120 ร้าน poppooy.net คุณวรวิท พลตรี
121 บริษัท เพาเวอร์กรุ๊ป คุณธนาพร
122 ร้าน im book and kid คุณนัฐพงษ์ บุญดี จ.ขอนแก่น
123 ร้านบ้านบรรจุภัณฑ์ ร้านธีรดา บุญเปลือง จ.ขอนแก่น
124 ร้านจิราวัฒน์ เครื่องเขียน คุณสุวิจักษุ จ.ขอนแก่น
125 ร้านเจเจฟามร์ คุณพีระพล จ.มหาสารคาม
126 คุณโรสรินทร์  
127 ร้านเจแอนด์เจ มารท์ ร้านเจริญ ศรีประไหม จ.สกลนคร
128 คุณชัยยุทธ  
129 ร้านไทยรุ่งเรื่อง โฮมช๊อป คุณศรัญญา พึ่งอนัน จ.ร้อยเอ็ด
130 ร้าน วีว่าฟอเอฟเวอร์ คุณธนวรรณ
131 บริษัท ฟ้าลูกชิ้น คุณชิตษณุพงษ์ จ.ชุมพร
132 ร้าน revi coco คุณรวินกรท์
133 ร้าน ทีแอนด์ที คุณถนัด หล้าคอม
134 ร้าน pinkme เฌอนันท์ จ.ขอนแก่น
135 ร้าน เดอะบีช คุณปิยนุช จ.ขอนแก่น
136 ร้าน njn tredding คุณณัฐนี
137 คุณสายชล ตุ้ยแคน  
138 ร้าน ก้องกิจรุ่งเรืองทรัพย์ คุณพลอยชมพู จ.ขอนแก่น
139 บริษัท นวลเจริญ จำกัด คุณสุมา โพธิ์โชติ จ.ขอนแก่น
140 คุณวสันต์ เจริญสุข ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
141 คุณอรรถพล ปินคำ จ.เชียงใหม่
142 คุณกมลวรรณ จ.ชลบุรี
143 คุณบุญธรรม นามสมบูรณ์ กรุงเทพฯ
144 คุณธนิยา ศรีทองสุข จ.ลพบุรี
145 ร้าน ดีดี ค้าส่ง คุณเอกรัตน์ จ.ชลบุรี
146 ร้าน muunique คุณอัฉรา
147 ร้าน muuya พลาตินัม ประตูน้ำ
148 ร้านไตเติ้ล เบอเกอรี่ คุณนที ธนเชษฐา จ.ขอนแก่น
149 ร้าน ต้นน้ำไทย ข คุณสันติ จ.ขอนแก่น
150 คุณพัชรพร กรุงเทพฯ
151 ร้าน เฮงเทวดา คุณวินัย รวมธรรม จ.ขอนแก่น
152 ร้าน ab.stracts คุณธีระพัฒน์ จ.ขอนแก่น
153 คุณสุวัจน์ชัย จ.กระบี่
154 ร้าน DVTCOM service technic คุณสุเทพ
155 ครัวสุโขทัยเรสโตรองต์ ครัวสุโขทัยเรสโตรองต์
156 ภัทรคอมเมอร์เชี่ยลแอนด์วอเตอร์ คุณอัจฉริยา ชื่นเจริญวงศ์
157 ยิ้ม คอมพิวเตอร์ คุณศิลา หงสมั่งมี
158 คุณกนกอร กรุงเทพฯ
159 ร้าน เกียรติอนัน คุณกาญจนา จ.ชลบุรี
160 คุณนันธวัฒน์ กรุงเทพฯ
161 พืชดีการเกษตร คุณโจ๊ก จ.ขอนแก่น
162 ร้านแสงฟ้า จักรยาน นนท์วัฒน์
163 ร้าน DG ประตูน้ำ คุณนัฐศักดิ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
164 บาางใหญ่กลการ 2010 คุณอัครวุฒิ เรืองธัมรงค์
165 วิมลรัตน์ จอมแจ้ง กรุงเทพฯ
166 สาครคอมพิวเตอร์ คุณสาคร
167 ร้าน fit club คุณปิ๋ง ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
168 ร้านไก่ย่างจักราช ร้านไก่ย่างจักราช จ.ปทุมธานี
169 คุณไพโรจน์ นามวงศ์ จ.พิษณุโลก
170 คุณอารีรัตน์ กรุงเทพฯ
171 ร้านเล็งช้อป คุณธนากร อาธิสวัสดิ์
172 ร้านสิงห์ทองการค้า คุณธนัน ขวัญทอง จ.สุรินทร์
173 คอมพิวเตอร์เซอร์วิส คุณสิทธิชัย
174 อบต ศรีบุญเรือง อบต ศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี
175 บริษัท ซิเคียวริตี้ L.A คุณธิดารัตน์ แมคโดนัลด์
176 ร้านไพรลนา พานิชย์ คุณสมยศ
177 ร้านสกุลพันธุ์ ศรีพานิชย์ คุณมัฑนา ชนะพันธุ์
178 ร้านฮอตโซน คอมพิวเตอร์ คุณวาสนา สร้อยมาลี
179 ร้านถนอม อุปกรณ์ ร้านปิยะพงศ์ กองอาษา
180 บริษัท เจเอเอส จำกัด กรุงเทพฯ
181 ร้าน จ.นิวทาวน์ ศรีนครินทร์ คุณกัลยาณี ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
182 ร้านหนุ่มกระจอก ระนอง คุณยิ่งยศ จ.ระนอง
183 บ้านอิ่มอร่อย อุบล คุณภูมิสวัสดิ์ จ.อุบลราชธานี
184 ร้าน ณ ชาตรี ฟาร์มาซี คุณสาวิตรี จ.ภูเก็ต
185 บริษัท ทอการค้า คุณสินธเนตร จ.สุราษฎร์ธานี
186 ร้าน BA KA TOON คุณสุภิญญา บวรเสรีไท จ.ชลบุรี
187 ร้าน NSB Supply คุณนัญ นวรัตน์
188 หจก.อโยธยา ซิสเต็ม จ.อยุธยา
189 ร้าน เมดิโซน คุณอัญ กรุงเทพฯ
190 ร้านสมทวีคูณทรัพย์ อลูมิเนียม คุณสมภาร ปานกล้า จ.อุดรธานี
191 ร้าน Eqstudio คุณบ๊อบ กรุงเทพฯ
192 ร้าน Bigcom network จ.ชลบุรี
193 ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลกิติยา คุณอัจฉรีย์ ศรีปัดถา จ.มหาสารคาม
194 ร้านWince studio กรุงเทพฯ
195 ร้านโนนสัง โน๊ตบุ๊ค อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
196 ร้านรุ่งชัย วัสดุก่อสร้าง คุณชัยนันท์ สอนพรหม
197 ร้านค้าชุมชน บ้านดงหวาย บ้านดงหวาย จ.อุดรธานี
198 ร้านเกลียวทอง มินิมาร์ท คุณธีรวิทย์ จ.อุดรธานี
199 ร้านเด็กดี มินิมาร์ท จ.ขอนแก่น
200 หจก.คอนฟิเดนซ์พลัส คุณสุรชาติ อ่อนศิริทรัพย์
201 ร้านแอนออม มินิมาร์ท คุณสุพัตรา นาสินสร้อย
202 ร้าน 3R Sport บางกะปิ กรุงเทพฯ
203 ครัวนรินทร์ทิพย์ คุณอภัสนันทร์ จ.ชลบรี
204 ร้านคลีนนิคสัวต์เลี้ยง แม่โจ้ คุณธีระวิทย์
205 ร้านเล็กกะแดง ห้างสรรพสินค้า The Mall สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ
206 ร้านตั้งเจริญ มอเตอร์ เพชรเกษม 81 หนองแขม กรุงเทพฯ
207 ร้านคาร์มาร์ท คุณพิชญาภา จ.หนองคาย

(นี้เป็นเพียงรายชื่อลูกค้าบางส่วนเท่านั่นทาง Cwsoft ยังมีลูกค้าอีก 4,000 กว่าราย ที่ให้ความไว้วางใจใน Software ของเรา)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cwsoft Co.Ltd.,
41/90 หมู่ 4 หมู่บ้านณัฐชา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel : 090-101-0324 ,097-250-1714 , Email : info@cwcsoft.com,cwsoft@hotmail.com
Website :
http://www.cwcsoft.com
Copyright (c) by cwsoft All rights reserved

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------