เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เครื่องพิมพ์สลิป

CITIZEN CT-D150 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CITIZEN CT-D150 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

นวัตกรรมใหม่จาก Citizen เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบความร้อนมาตรฐาน คุณภาพเยี่ยม ใช้กระดาษขนาด 58*80.มม thermal Printer ตัดกระดาษอัตโนมัติพร้อม Port USB,LAN และ RS232 ให้ใช้งานสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ ความเร็วในการพิมพ์ 250 mm ต่อนาที รูปร่างสวยงาม เล็กกระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ เครื่องสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Birch เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Birch

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบความร้อนมาตรฐาน ใช้กระดาษขนาด 80.มม thermal Printer ตัดกระดาษอัตโนมัติพร้อม Port USB,RS232,LAN ให้ใช้งานสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ ความเร็วในการพิมพ์ 260 mm ต่อนาทีความละเอียด 203 dot รูปร่างสวยงาม

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CITIZEN -CTS310II เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CITIZEN -CTS310II

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบความร้อนมาตรฐาน รหัสภาษาไทย สมอ988 (TIS11) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ CITIZEN ใช้กระดาษได้ 2 ขนาด 57.มม - 80.มม thermal Printer Barcode ตัดกระดาษอัตโนมัติ พร้อมPort USB,RS232,RJ45 ให้ใช้งานสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CITIZEN - CT-S651 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CITIZEN - CT-S651

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบความร้อนมาตรฐาน รหัสภาษาไทย สมอ988 (TIS11) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ CITIZEN ใช้กระดาษได้ 2 ขนาด 57.มม - 80.มม thermal Printer Barcode ตัดกระดาษอัตโนมัติ พร้อมPort USB,RS232,RJ45 ให้ใช้งานสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220A เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220A

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบหัวเข็ม ใช้กระดาษหน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว เก็บสำเนาได้ ความเร็วในการพิมพ์ 4.7บรรทัด/วินาที พอร์ท Parallel,Serial ตัดกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220B เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220B

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบหัวเข็ม ใช้กระดาษหน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว เก็บสำเนาไม่ได้ ความเร็วในการพิมพ์ 4.7 บรรทัด/วินาที พอร์ท Parallel,Serial ตัดกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220D เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Epson TMU-220D

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบหัวเข็ม ใช้กระดาษหน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว เก็บสำเนาไม่ได้ ความเร็วในการพิมพ์ 4.7 บรรทัด/วินาที พอร์ท Parallel,Serial ฉีกกระดาษเอง