ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawer

ลิ้นชักเก็บเงิน CW410 ลิ้นชักเก็บเงิน CW410

Cashdrawer ลิ้นชักเก็บเงิน CW410 รุ่นใหม่ ขนาด4 ช่องแบค์ / 8 ช่องเหรียญ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนมีความน่าเชื่อถือสูง ผ่านการทดสอบความคงทนขั้นต่ำหนึ่งล้านครั้ง

ลิ้นชักเก็บเงิน CW420 ลิ้นชักเก็บเงิน CW420

Cashdrawer ลิ้นชักเก็บเงิน CW420 รุ่นใหม่ ขนาด4 ช่องแบค์ / 8 ช่องเหรียญ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนมีความน่าเชื่อถือสูง ผ่านการทดสอบความคงทนขั้นต่ำหนึ่งล้านครั้ง

ลิ้นชักเก็บเงิน Signature GS-6100 ลิ้นชักเก็บเงิน Signature GS-6100

ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต RJ11 - RS-232 (USB Option)ใช้กับโปรแกรมขายหน้าร้านทั่วไป และ ร้านรับชำระบิลต่างๆ (POS)

ลิ้นชักเก็บเงิน Signature GS-3100 ลิ้นชักเก็บเงิน Signature GS-3100

ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต RS-232 (USB Option) ใช้กับโปรแกรมขายหน้าร้านทั่วไป และ ร้านรับชำระบิลต่างๆ (POS) ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต RS-232 (USB Option)

กล่องแปลงลิ้นชักเก็บเงิน DT-100U กล่องแปลงลิ้นชักเก็บเงิน DT-100U

สายแปลง RJ-11 ของลิ้นชักเก็บเงิน เป็น Port USB เพื่อต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง