จอทัชสกรีน Computer POS Touch Screens

เครื่อง POS จอสัมผัส MSI Pro 16T 7M TouchScreen เครื่อง POS จอสัมผัส MSI Pro 16T 7M TouchScreen

เหมาะสำหรับร้านค้าและบริษัทที่ต้องการออกบูธประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ร้านอาหาร,ร้านค้า,ร้านขายปลีก-ส่ง,ร้านหนังสือ,ร้านขายเสื้อผ้า,ร้านขายอะไหล่ทุกประเภท ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature FP-1500 คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature FP-1500

เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ร้านอาหาร,ร้านค้า,ร้านขายปลีก-ส่ง ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT8200 คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT8200

เหมาะสำหรับร้านค้าและบริษัทที่ต้องการออกบูธประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ร้านอาหาร,ร้านค้า,ร้านขายปลีก-ส่ง,ร้านหนังสือ,ร้านขายเสื้อผ้า,ร้านขายอะไหล่ทุกประเภท ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT4325 คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT4325

เหมาะสำหรับร้านค้าและบริษัทที่ต้องการออกบูธประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ร้านอาหาร,ร้านค้า,ร้านขายปลีก-ส่ง,ร้านหนังสือ,ร้านขายเสื้อผ้า,ร้านขายอะไหล่ทุกประเภท ฯลฯ

คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT1000 คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT1000

เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ฯลฯ

จอแสดงราคา Signature Customer Display ICD2202 จอแสดงราคา Signature Customer Display ICD2202

จอแสดงราคา Signature Customer Display ICD2202 เหมาะกับร้านค้าทั่วไปที่ต้องการแสดงราคาสินค้าให้ลูกค้าได้เห็นเวลาคิดเงินสินค้า

คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT6200 คอมพิวเตอร์ จอสัมผัส Signature - IT6200

เหมาะสำหรับร้านค้าและบริษัทที่ต้องการออกบูธประหยัดพื้นที่ และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ร้านอาหาร,ร้านค้า,ร้านขายปลีก-ส่ง,ร้านหนังสือ,ร้านขายเสื้อผ้า,ร้านขายอะไหล่ทุกประเภท ฯลฯ ตัวจอคอมพิวเตอร์ POS สามารถกันน้ำได้ รูปทรงสวยงาม ดูทันสมัย